Vracovské duny 08

Datum: Sobota 29. března 2008

Pořadatel: SK OB Zlín

Druh závodu: Klasická trať
Kategorie DH21 L dlouhá trať

 

Shromaždiště: rekreační zařízení Littner, Bzenec-přívoz, trasa pro příjezd vozidel bude značena

z náměstí v Bzenci

Parkování: Dle pokynů pořadatele, parkovné 20 Kč - auto, 50 kč - autobus


Prezentace: Na shromaždišti - do 9.30

Pořadatel umožní při prezentaci změny v rozsahu vylosovaných vakantů za dvojnásobné startovné. Startovné za kategorie P3, P5, HDR se nenavyšuje.

 

Kategorie: HDR (rodiče s dětmi),

DH10N (fáborky), DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C,

DH35C, DH40C, DH45C, DH50C, DH55C, H60C, H65C,

DH21L

Dále P3 a P5 pro příchozí.

 

Vzdálenosti: Parkoviště – shromaždiště 100 m

Shromaždiště – start 1200 m, bez převýšení

Cíl – shromaždiště 100 m

 

Mapa: Duny - Littner, 1:15 000, E = 2,5m, stav březen 2008, mapový klíč ISOM, je upravena vodovzdorně – tisk na polosyntetickém papíru pretex. Formát mapy je A4.

  Mapy se v cíli odevzdávají do startovního času 70.

 

Terén: S minimálním převýšením, průběžný borovicový les s písčitým podkladem.

Start: čas 00 je v 10.00

Intervalový, dle startovní listiny, kategorie HDR, P3 a P5 si volí startovní čas

dle vlastního uvážení v rozmezí 10 - 70, po oražení kontroly mazání (check)

vyčkají v koridorech s ostatními závodníky.

 

Časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti. Kategorie H21L 90 min, D21L 70 min.


Popisy: Ve formě piktogramů budou připraveny k odběru ve vývěskách pro výsledky na shromaždišti


Limity: Pro všechny kategorie 180 min.


Výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšovány v prostoru shromaždiště. Vyhlášení výsledků bude cca v 13.00 hod. v centru závodu. Oficiální výsledky i s mezičasy budou na internetové stránce SKOB Zlín (www.skob-zlin.cz)

Nejlepší tři závodníci v kategoriích HDR, DH10N, DH10C, DH12C, DH14C, DH16C a DH21L obdrží ceny.


Šatny: Ve svých stanech a vozidlech.


Umývárny,WC: Lavory, WC – přistavené toi – toiky, odpadky odhazujte do odpadkových pytlů, pozor na barvu pytle – odpady budou tříděny. Modrý – plasty, černý – ostatní odpad.


Občerstvení: Vcíli a na trati H21L, D21L, H21C, H35C, H18C je samoobslužná občerstvovačka bude k dispozici voda. . V centru závodů bude v provozu bufet.


Protesty: S vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího.

 

        


Ředitel závodu: Anička Stackeová
hlavní rozhodčí: Věra Krajčová RII
stavitel tratí: Barbora Krejčíková, Monika Krejčíková

Nadcházející události

21 čvn 2024;
16:00 - 17:30
Běžecký trénink
22 čvn 2024;
Celý den
Žebříček B-Morava, Roštín
23 čvn 2024;
Celý den
Žebříček B-Morava, Roštín
25 čvn 2024;
17:15 - 19:00
Dráha na stadionu
26 čvn 2024;
16:00 - 18:00
Mapový trénink

Přihlášení

Strava