V přiloženém souboru najdete finální seznam pořadatelů. Doplňovat se budou jen otazníčky, či drobné záměny (nemoc, neodkladné události atd). Předem děkuji všem kteří se rozhodli pomoci a věřím že nám vyjde počasí. Poslední schůzka pořadatelů včetně nakládky materiálu se uskuteční ve středu 12.5. na klubovně od 16:00. Počítám s účastí vedoucích úseků jako

Robert Láznička, Rudolf Nečas, Petr Nejedlý, Petr Jelínek, Ráďa Vintr a jimi pověření borci, protože přebereme věci a odvezeme je uskladnit do areálu Svitu. Každá ruka bude dobrá a tak doufám že uvidím a naši budoucnost - dorostenky a dorostence.  

rozpis_poadatel_sprint_final